Följ hur tillväxtstrategin framskrider med hjälp av vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller information om vad som är på gång inom tillväxtstrategins olika prioriterade områden samt nyheter om framsteg som gjorts. I nyhetsbrevet berättar vi också om finansiering och evenemang med anknytning till strategin.