Integration kräver smidigt samarbete mellan kommunen och arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringstjänsterna har en stor betydelse för integrationen, eftersom största delen av flyktingarna och övriga invandrare blir kunder hos arbets- och näringsbyrån efter att de fått uppehållstillstånd. Antalet nykomlingar utmanar sysselsättningstjänsternas verksamhetsmodeller.

Invandringschef Tuija Soininen på Nylands arbets- och näringsbyrå berättar om vilka åtgärder man vidtagit i Nyland för att lösa situationen.

I Nyland har man skapat en ny verksamhetsmodell där processerna för invandrares sysselsättningstjänster har effektiviserats. Målet med den nya verksamhetsmodellen är att sköta kundernas inledande tjänster så smidigt som möjligt mellan kommunen och arbets- och näringsbyrån, även över kommungränserna. Man har redan ökat samarbetet med flyktingförläggningarna.

Utgångspunkten är att kundens klientrelation med arbets- och näringsbyrån inleds redan på flyktingförläggningen så fort beslutet blir klart. Processen inleds alltså redan innan kommunplatsen fastställts.

– Det som är nytt för kommunen är att kunderna börjar omfattas av våra tjänster direkt från flyktingförläggningen. Vi har förhandlat med alla Nylands kommuners invandrartjänster och socialväsenden om samarbete och handledning. Om kunden hinner flytta bort från flyktingförläggningen innan den inledande kartläggningen gjorts hänvisar kommunen sedan personen till oss. Det har redan börjat fungera fint.

Dessutom har man diskuterat olika samarbetsmodeller, bland annat hur man kan förmedla information mellan olika myndigheter i brådskande fall.