Ett ordinarie anställningsförhållande kan ingås som 15-åring

En person som har fyllt 15 år och har fullgjort sin läroplikt får anställas i ordinarie arbete.

Personer under 15 år får arbeta enligt följande:

En person som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret fyller 14 år får arbeta i lätt arbete

  • under skolornas ferier högst hälften av sin ferietid
  • under pågående skolarbete tillfälligt eller kortvarigt. 

En person som är 13 år eller yngre kan tillfälligt anställas för att arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

Vem kan ingå ett arbetsavtal?

  • En person som har fyllt 15 år får själv ingå och också upphäva ett arbetsavtal.
  • När det gäller unga under 15 år kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal på den ungas vägnar eller ge den unga tillstånd att själv ingå avtalet.

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen