Strategiarbetet styrdes av ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi

Utarbetandet av strategin styrdes av en ministerarbetsgrupp för bioekonomi och ren energi, som också fastställde politikåtgärderna. Arbetsgruppen har två ordförande: näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Tjänstemannaberedningen samordnades av ministeriernas kontaktnätverk som har företrädare för alla i sammanhanget viktiga ministerier som behandlar energi- och klimatfrågor. En scenariosektion, som bestod av tjänstemän vid ministerierna, svarade för scenariokalkylerna och sammanställningen av en bakgrundsrapport. Den substansberedning som hänför sig till strategin skedde vid flera ministerier. Arbetet samordnades av arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Ett sekretariat som tillsatts med tanke på strategiarbetet redigerade rapporten och säkerställde att den är förenlig med de politiska riktlinjerna.

Medlemmarna i ministerarbetsgruppen 

ordförande:
näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen

social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
inrikesminister Paula Risikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Kanslicheferna för ministerarbetsgruppens medlemmar

kanslichef Jari Gustafsson, ANM
kanslichef Jaana Husu-Kallio, JSM
kanslichef Anita Lehikoinen, UKM
kanslichef Päivi Nerg, IM
kanslichef Hannele Pokka, MM
kanslichef Päivi Sillanaukee, SHM

Medlemmarna i kontaktnätverket för energi- och klimatpolitik

ordförande
avdelningschef Riku Huttunen, ANM

sekreterare
konsultative tjänstemannen Markku Kinnunen, ANM

undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, UKM
konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, ANM
miljörådet Magnus Cederlöf, MM
finanssisihteeri Taina Eckstein, VM
skogsrådet Heikki Granholm, JSM
specialsakkunnig i EU-ärenden Niina Honkasalo, SRK
miljörådet Antti Irjala, MM
regeringsrådet Päivi Janka, ANM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
industrirådet Petteri Kuuva, ANM
byggnadsrådet Teppo Lehtinen, MM
specialsakkunnig Matti Kahra, JSM
trafikrådet Risto Murto, KM
ledande sakkunnig Pekka Orpana, UM
industrirådet Herkko Plit, ANM
enhetschef Juha Pyykkö, UM
industrirådet Timo Ritonummi, ANM
specialsakkunnig i EU-ärenden Jussi Soramäki, SRK
överdirektör Helena Säteri, MM
miljörådet Merja Turunen, MM
överdirektör Tuula Varis, MM
konsultative tjänstemannen Anne Vehviläinen, JSM
överinspektör Riina Vuorento, UKM
konsultative tjänstemannen Anne Väätäinen, ANM

Ministeriernas kontaktpersoner för substansberedningen

miljörådet Antti Irjala, MM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
konsultative tjänstemannen Markku Kinnunen, ANM
industrirådet Petteri Kuuva, ANM
överinspektör Bettina Lemström, ANM
specialsakkunnig Matti Kahra, JSM
överinspektör Hanne Siikavirta, ANM
sakkunnig Reetta Sorsa, ANM
konsultative tjänstemannen Tuija Talsi, MM

Medlemmarna i scenariosektionen

miljörådet Antti Irjala, MM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
konsultative tjänstemannen Kaisa Pirkola, JSM
överinspektör Bettina Lemström, ANM
konsultative tjänstemannen Paula Perälä, MM
konsultative tjänstemannen Tatu Torniainen, JSM
konsultative tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, JSM

På andra webbplatser