Permittering

Permittering innebär att arbetsgivaren tillfälligt avbryter arbetstagarens arbete och betalningen av arbetstagarens lön, medan anställningsförhållandet i övrigt förblir i kraft.

Arbetstagaren kan permitteras på grund av att arbetet eller förutsättningarna för att erbjuda arbete minskar av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl. Permitteringen kan basera sig på ett ensidigt beslut av arbetsgivaren eller på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även då måste permitteringen vara behövlig på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Genomförande av permittering

Permitteringen kan gälla tills vidare eller för en viss tid, på heltid eller genom förkortning av arbetstiden.  En visstidsanställd arbetstagare kan permitteras endast om han eller hon är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren information om permitteringen så tidigt som möjligt. Senast 14 dagar innan permitteringen börjar måste arbetsgivaren dessutom personligen ge arbetstagaren meddelande om permittering. I meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd.

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi, Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi