Programmet för artificiell intelligens

Rapporten Suomen tekoälyaika (Finland i AI-eran) innehåller åtta nyckelåtgärder som för Finland in i AI-eran.

  1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI
  2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer
  3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI
  4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området
  5. Vi vågar göra djärva val och investeringar
  6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen
  7. Vi skapar nya modeller för samarbete
  8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran

Rapporten har beretts av en styrgrupp som tillsattes av näringsminister Mika Lintilä och leddes av Pekka Ala-Pietilä. I rapporten begrundas framtiden för tillämpningen av AI. Minister Lintilä tillsatte styrgruppen den 18 maj 2017, och gruppen publicerade sin första rapport den 23 oktober 2017.

Den underarbetsgrupp som sorterade under arbetsgruppen och begrundade förändringarna i arbetet och på arbetsmarknaden publicerade sin rapport den 20 juni 2018.

Mandattiden för styrgruppen för artificiell intelligens sträcker sig fram till utgången av den nuva-rande regeringsperioden. Styrgruppen lämnar sin slutrapport i mars 2019.

Rapporter

Finland i AI-eran – Hur Finland blir ett föregångarland i tillämpning av AI: Mål och åtgärdsrekommendationer (på finska)
Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv – fyra perspektiv på ekonomi, sysselsättning, kompetens och etik (på finska)

Delta i arbetet på webbplatsen tekoalyaika.fi

Styrgruppen för programmet för artificiell intelligens har ett öppet och inkluderande arbetssätt. Delta i diskussionen på webbplatsen www.tekoälyaika.fi, i sociala medier (#tekoälyaika) och var med och identifiera fler åtgärder. Tillsammans för vi Finland in i AI-eran.

Se även