Programmet för artificiell intelligens

Programmet för artificiell intelligens med sina nätverk har fört Finland in i AI-eran genom elva helheter:

 1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI
 2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer
 3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI
 4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området
 5. Vi vågar göra djärva val och investeringar
 6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen
 7. Vi skapar nya modeller för samarbete
 8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran
 9. AI förändrar arbetets karaktär
 10. Vi styr AI-utvecklingen mot ett spår som utgår från människan och baserar sig på förtroende
 11. Vi förbereder oss på utmaningar som gäller säkerhet

Näringsminister Mika Lintilä (2017–2019) startade programmet för artificiell intelligens genom att den 18 maj 2017 tillsätta en styrgrupp att begrunda framtiden för tillämpningen av AI. Ordförande för styrgruppen var Pekka Ala-Pietilä.

Fyra underarbetsgrupper inrättades för att stödja styrgruppens arbete:

 • Kompetens och innovationer (ordf. Mika Vehviläinen, Cargotec)
 • Arbete och samhälle i förändring (ordf. Osmo Soininvaara)
 • Data och plattformsekonomi (ordf. Kimmo Alkio, Tieto)
 • Etik (ordf. Meeri Haataja, Saidot)

Rapporter

Mer material på webbplatsen tekoalyaika.fi

Styrgruppen för programmet för artificiell intelligens hade ett öppet och inkluderande arbetssätt. På den separata webbplatsen www.tekoälyaika.fi, publicerades nyheter, blogginlägg och rapporter i en form som kan läsas på nätet.

Se även