Delegationen för lönegarantiärenden 1.4.2019-31.3.2022

TEM004:00/2019 Organ

Enligt statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009) 9 §:
Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att
1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,
2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,
3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM004:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.4.2019 – 31.3.2022

Datum för tillsättande 14.3.2019

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija
tel. +358 50 396 0331
[email protected]

Sammandrag

Enligt statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009) 9 §:
Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att
1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,
2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,
3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Utgångspunkter

Statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009)

Ytterligare uppgifter