Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

TEM006:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms i vilken mån man genom kollektivavtal ska kunna avtala om ordinarie arbetstid i större utsträckning än för närvarande. I anslutning till riksdagens uttalande bedöms dessutom specialfrågor som gäller tvångsutförande av nödarbete och straffbarheten för nödarbete som utförs utan grund. RP 161/2021 till riksdagen den 30.9.2021, riksdagens svar 158/2021

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM006:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 12.1.2021 – 3.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 158/2021

I lagprojektet utvärderas i vilken utsträckning man med ett kollektivavtal ska kunna avtala regelbundet om arbetstiden i större utsträckning än i dag. Med anknytning till riksdagens utlåtande kommer också särskilda frågor gällande utförande av nödarbete att utvärderas samt straffbarheten gällande oberättigat nödarbete.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonTarja Kröger, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Krista Turunen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 178
[email protected]

Sammandrag

I projektet bedöms i vilken mån man genom kollektivavtal ska kunna avtala om ordinarie arbetstid i större utsträckning än för närvarande. I anslutning till riksdagens uttalande bedöms dessutom specialfrågor som gäller tvångsutförande av nödarbete och straffbarheten för nödarbete som utförs utan grund. RP 161/2021 till riksdagen den 30.9.2021, riksdagens svar 158/2021

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut