Kausityölakihanke

Hanke kausityölain muuttamiseksi

TEM009:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM009:00/2020

Ärendenummer VN/22476/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 24.1.2020 – 31.3.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Lagberedning

RP för att ändra säsongarbetslag (och eventuellt för att i lag reglera juridisk status av naturbärplockare)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  50/2020
  51/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  17.12.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 29/2021

Kausityölakia esitetään muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja kausityöhakemuksen käsittely nopeutuu. Luonnonmarjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta ja poimintaa ohjaavasta ja valvovasta viranomaisesta esitetään säädettäväksi laissa.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

HE

Sammandrag

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Utgångspunkter

Hallitusohjelman mukaan varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi. Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut