Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017)

TEM013:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) gäller särskilt definitionen av finansieringsverkets och bolagets uppgifter.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM013:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 15.1.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 6.4.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  50/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön tehtävien määrittelyä ja tehtäväjakoa.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

KontaktpersonLiisa Lundelin-Nuortio, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Liisa Lundelin-Nuortio, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 048 261
[email protected]

Sammandrag

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) gäller särskilt definitionen av finansieringsverkets och bolagets uppgifter.