Bakgrundsgrupp för att stödja beredningen av regleringen av ansvarsfull affärsverksamhet

TEM023:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Taustaryhmän tehtävänä on tukea työ- ja elinkeinoministeriön kansallista ja EU-tason asianmukaisen huolellisuuden sääntelyä koskevaa valmistelua.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM023:00/2021

Ärendenummer VN/27236/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 15.2.2021 – 1.2.2022

Datum för tillsättande 11.2.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Sami Teräväinen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 060 088
[email protected]

Sammandrag

Taustaryhmän tehtävänä on tukea työ- ja elinkeinoministeriön kansallista ja EU-tason asianmukaisen huolellisuuden sääntelyä koskevaa valmistelua.

Mer om ämnet