Delegationen för lönegarantiärenden 1.4.2022-31.3.2025

TEM023:00/2022 Organ

Enligt statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009) 9 §:
Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att
1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,
2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,
3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM023:00/2022

Ärendenummer VN/3496/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.4.2022 – 31.3.2025

Datum för tillsättande 10.3.2022

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Sammandrag

Enligt statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009) 9 §:
Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att
1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,
2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,
3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Utgångspunkter

Statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009)

Ytterligare uppgifter