Utredning om flexiblare semesterhållning, utredare

TEM024:00/2022 Projekt

Lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa, eri työnantajille työskentelevien työntekijöiden vuosiloma voi jäädä pitämättä jopa usean peräkkäisen vuoden aikana, koska pitämätön loma korvataan aina määräaikaisuuden päättyessä lomakorvauksella. Tarkoituksena on selvittää keinoja mahdollistaa ao. työntekijöiden tosiasiallinen mahdollisuus pitää vuosilomaa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM024:00/2022

Ärendenummer VN/1429/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 8.2.2022 – 30.4.2022

Datum för tillsättande 8.2.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Mål och resultat

Selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Sammandrag

Lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa, eri työnantajille työskentelevien työntekijöiden vuosiloma voi jäädä pitämättä jopa usean peräkkäisen vuoden aikana, koska pitämätön loma korvataan aina määräaikaisuuden päättyessä lomakorvauksella. Tarkoituksena on selvittää keinoja mahdollistaa ao. työntekijöiden tosiasiallinen mahdollisuus pitää vuosilomaa.

Utgångspunkter

Selvitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Hallitusohjelman (kohta Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi,
Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille) mukaan: Uudistetaan vuosilomalaki. Selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuuden parantamiseksi.