Högnivågruppen för att samordna och förbereda arbetsmarknadsåtgärder för den situation som orsakas av coronavirus

TEM038:00/2020 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM038:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 16.3.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Jan Hjelt, Hallitusneuvos
tel. +358 295 048 940
[email protected]

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Mål och resultat

Gruppen har till uppgift att lägga fram förslag för att trygga arbetsmarknadens funktion, bevara arbetsplatser och undvika konkurser i livsdugliga företag samt trygga löntagarnas ställning

Utgångspunkter

Koronavirus uhkaa aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoille lomautusten lisääntymisen ja työttömyyden kasvun muodossa. Hallitus pyrkii yhdessä työmarkkinatoimijoiden kanssa vähentämään kielteisten ilmiöiden määrää ja vaikutuksia. Työministeri Haatainen kutsuu ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan korkean tason ryhmän, joka arvioi koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan ja tekee esityksiä työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi.