Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

TEM041:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM041:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid – 18.6.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 26.4.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  19/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 86/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 082
[email protected]

Sammandrag

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Utgångspunkter

Covid-19-pandemian odotetaan jatkuvan. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut