Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg

TEM043:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Asetus ILOn työkonferenssissa 2018 kumotun sopimuksen vuoksi. Annettu 27.6.2018, voimaan 1.7.2018, sdk-nro 497/2018, sopimussarja 48/2018

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM043:00/2018

Ärendenummer TEM/1581/03.01.02/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 497/2018
Antagen författning SopS 48/2018

Kontaktperson
Erja Matikainen, suunnittelija
[email protected]

Sammandrag

Asetus ILOn työkonferenssissa 2018 kumotun sopimuksen vuoksi. Annettu 27.6.2018, voimaan 1.7.2018, sdk-nro 497/2018, sopimussarja 48/2018