Statsrådsförordningar /Regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik 2021–2027

TEM045:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (HE 47/2021 vp).

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM045:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Hanna Liski-Wallentowitz, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 047 131
[email protected]

Sammandrag

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (HE 47/2021 vp).

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Utgångspunkter

Lakiehdotusten (HE 47/2021 vp) nojalla annetaan kolme asetusta: Toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus. Linkki lakihankkeeseen, ks. Yhteydet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet