Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 3. Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

TEM048:00/2019 Organ

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM048:00/2019

Ärendenummer VN/6594/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 – 17.8.2020

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Metod Det produceras träffsäkrare tjänster för partiellt arbetsföra personer och möjlighet att få sysselsättning på övergångsarbetsmarknaden (Finlands modell för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer)

Kontaktperson
Lari Anttonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 436 4437
[email protected]

Kontaktperson
Ritva Partinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 163 330
[email protected]

Kontaktperson
Patrik Tötterman, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 396 0174
[email protected]

Mål och resultat

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään. Valmistelutyössä tulee hyödyntää ja kehittää nykyisiä työ- ja elinkeinopalveluita sekä ottaa huomioon laajempi yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella vastaavasti ehdotuksia työelämässä syrjäytymisen torjumiseksi muille vaikeasti työllistyville henkilöille. Valmistelutyössä hyödynnetään työpankkikokeilun tuloksia

Sammandrag

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään.

Utgångspunkter

Alatyöryhmän tarkoituksena esittää työllisyyden edistämisen työryhmälle niitä toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa ihmisten työkykyä sekä osatyökykyisten osallisuutta työmarkkinoilla.