Regionernas riktning -arbetsgrupp

TEM049:00/2022 Organ

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 17.6.2022 päätöksellä Alueiden suunta -työryhmän. Työryhmän toimikausi on 17.6.2022– 31.12.2024.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella alueiden kehityksen nykytilaa ja siihen liittyvän toimintaympäristön muutoksia ja tähän vaikuttavia kehityskulkuja aluekehittämisen näkökulmasta.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM049:00/2022

Ärendenummer VN/17980/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 17.6.2022 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 17.6.2022

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Harri Ahlgren, erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on muodostaa yhteinen näkemys Aluekehityksen Suuntaviivat 2040 –työn pohjalta niistä alueiden lähitulevaisuuteen vaikuttavista kehitystrendeistä (esim. väestön ikääntyminen, muuttoliike, asumisen ja työnteon monipaikkaisuus, ilmastonmuutos, luontokato, elinkeinorakenteen muutokset, digitalisaatio, liikenteen ja logistiikan muutokset, uusiutuvan energian tuotanto), jotka tulisi ottaa huomioon tarkasteltaessa aluekehittämisen rahoituksen alueellista kohdentumista.

Tavoitteena on tarkastella erityisesti vaikutuksia lähitulevaisuudessa 2020- ja 30-luvuilla ja muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kansallisten välineiden mahdollisuudet vahvistaa kestävää kasvua kaikkialla Suomessa ja tasapainottaa edellä määriteltyjen kehitystrendien alueellisia vaikutuksia ja toisaalta kehittää eri alueiden olemassa olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Tuotoksena työryhmä valmistelee ehdotuksen työ- ja elinkeinoministeriölle niistä kriteereistä ja mittareista, joiden perusteella alueita voidaan tarkastella monipuolisen ja objektiivisen kuvan saamiseksi niiden keskinäisistä eroista, ongelmista ja kehittämispotentiaalista. Valmisteltavan kriteeristön ja mittariston keskeisenä tehtävänä on luoda yhteisesti hyväksytty väline käytettäväksi kansallisten aluekehittämisresurssien ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan resurssien (Ohjelmakausi 2028-) kohdistamiseksi maan sisällä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 17.6.2022 päätöksellä Alueiden suunta -työryhmän. Työryhmän toimikausi on 17.6.2022– 31.12.2024.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella alueiden kehityksen nykytilaa ja siihen liittyvän toimintaympäristön muutoksia ja tähän vaikuttavia kehityskulkuja aluekehittämisen näkökulmasta.

Mer om ämnet