Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

TEM055:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM055:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 26.1.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  5/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 50 396 0194
[email protected]

Mål och resultat

Hallituksen esitys, jolla mahdollistetaan rikostaustan selvittäminen myös lyhytkestoisissa palvelussuhteissa ja sijaisuuksissa.

Sammandrag

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Utgångspunkter

Sijaisia välittävät tahot ovat esittäneet tarpeen selvittää myös lyhyitä sijaisuuksia hoitavien henkilöiden rikostaustaa.