RP med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen och av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

TEM058:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan muutettavan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia.
Muutokset koskisivat uutta asiakasryhmää ja sääntelyn selkeyttämistä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM058:00/2022

Ärendenummer VN/21695/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 5.8.2022 – 3.2.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  40/2022
  46/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 244/2022

Behövliga ändringar görs i lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen (1269/2020) och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Ändringarna föranleds av lagen om aktiebolaget Työkanava Oy (242/2022), som trädde i kraft den 1 juli 2022 (AURA-konekäännös)

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Anna Aaltonen, Asiantuntija
tel. +358 295 047 097
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on selkeyttää sääntelyä kokeilualueen kunnan oikeudesta tehdä päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain mukaiset edellytykset yhtiöön työllistämiseksi.

Lisäksi tavoitteen on parantaa Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden työllistymisen edellytyksiä.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan muutettavan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia.
Muutokset koskisivat uutta asiakasryhmää ja sääntelyn selkeyttämistä.

Mer om ämnet

ANM Beslut 3.2.2023 11.59

ANM Beslut 2.2.2023 14.35