Finlands ILO delegation 2017-2019 och dess sektioner

TEM061:00/2016 Organ

Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ och den ska till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i närmare föreskrivna ärenden som angår Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM061:00/2016

Ärendenummer TEM/1724/00.04.02/2016 , VN/6574/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2017 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 15.12.2016

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Enligt förordning ska delegationen t.ex. till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i ärenden som angår
1) Finlands representation i ILO:s arbetskonferenser och förvaltningsorgan samt i möten och konferenser som anordnas av ILO,
2) bekantgörande i Finland av ILO:s mål och verksamhet,
3) andra vittsyftande eller principiella frågor som ansluter sig till ILO:s verksamhet, samt
4) andra frågor som hör till ILO:s verksamhetsområde och vilkas behandling arbetsministeriet ombetror delegationen.

Delegationen kan tillsättä sektioner för beredning av ärenden. Delegationen och dess sektioner har rätt att höra sakkunniga.

Sammandrag

Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ och den ska till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i närmare föreskrivna ärenden som angår Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Utgångspunkter

Förordningen om Finlands ILO-delegation (851/1977)

Ytterligare uppgifter