Beredningsgruppen ANM2024

TEM063:00/2021 Organ

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut TEM2024-valmisteluryhmän valmistelemaan TE-palvelut 2024 -uudistusta sekä linjausehdotuksia palvelu-uudistuksesta aiheutuviin laajempiin hallinto-uudistuksiin.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM063:00/2021

Ärendenummer VN/16461/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 17.8.2021 –

Datum för tillsättande 17.8.2021

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Jan Hjelt, Hallitusneuvos
tel. +358 295 048 940
[email protected]

Mål och resultat

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella työllisyyden edistämisen ministeriryhmälle:
1) TE-palvelut 2024 –uudistusta koskevat linjaukset siten, että muutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2024 aikana,
2) ehdotukset palvelujen siirron edellyttämiksi hallintouudistuksiksi sekä
3) laatia muutoksesta aiheutuvat pidemmän aikavälin aluehallinnon uudistustarpeita koskevat linjausesitykset.

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut TEM2024-valmisteluryhmän valmistelemaan TE-palvelut 2024 -uudistusta sekä linjausehdotuksia palvelu-uudistuksesta aiheutuviin laajempiin hallinto-uudistuksiin.

Utgångspunkter

Hallitus päätti kehys- ja puoliväliriihessä 29.4.2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000 – 10 000 lisätyöllistä.