Työsuhdekeksintölautakunta; julkiset lausunnot 2000 - 2015

TEM064:00/2016 Projekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM064:00/2016

Ärendenummer TEM/1840/00.04.02/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 1.1.2000