Työsuhdekeksintölautakunta; julkiset lausunnot 1990-1999

TEM067:00/2016 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM067:00/2016

Ärendenummer TEM/2589/00.04.02/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 1.1.2016

Typ av organ Nämnd