Nämnden för arbetstagares uppfinningar och högskolesektionen 2016‒2018

TEM074:00/2015 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM074:00/2015

Ärendenummer TEM/2109/00.04.02/2015

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 17.12.2015

Typ av organ Nämnd