Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

TEM075:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (167-169/2020) ändras så att giltighetstiden för de temporära lagarna förlängs från den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM075:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Riksdagens svar EV 79/2020

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (167-169/2020) ändras. Ikraftträdandebestämmelserna i lagarna ska ändras så att giltighetstiden för de temporära lagarna förlängs till och med den 31 december 2020. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija
tel. +358 295 064 207

Mål och resultat

Målet med propositionen är att giltighetstiden för de temporära ändringar av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag som möjliggör anpassning av företag ska förlängas till utgången av 2020. Syftet med propositionen är att förbättra företagens möjligheter att klara av de ekonomiska svårigheter som orsakas av covid-19-epidemin.

Sammandrag

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (167-169/2020) ändras så att giltighetstiden för de temporära lagarna förlängs från den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020.

Utgångspunkter

De temporära lagarna gäller till och med den 30 juni 2020. Det anses vara nödvändigt att giltighetstiden för de temporära ändringarna förlängs till utgången av 2020 för att underlätta företagens ekonomiska svårigheter.

Mer om ämnet

ANM Beslut
ANM Beslut