Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

TEM089:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) täydennettäisiin. Kokeilualueisiin lisättäisiin uusia alueita ja kuntia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM089:00/2020

Ärendenummer VN/16055/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition HE 114/2020 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Antagen författning-

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Sammandrag

Eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) täydennettäisiin. Kokeilualueisiin lisättäisiin uusia alueita ja kuntia.

Utgångspunkter

Hallitus antoi 4.6.2020 eduskunnalle esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp). Alkuperäinen esitys perustuu syksyllä 2019 järjestetyn haun perusteella valittuihin kuntiin. Jo alkuperäisessä esityksessä todettiin, että kokeilua laajennettaisiin myöhemmin järjestämällä kunnille uusi haku kokeiluun. Täydentävä haku kokeiluun järjestettiin 12.5.-26.6.2020.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet