Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

TEM108:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi kaudelle 2021-2028.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM108:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 10.10.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om statsunderstöd för utveckling av företagsverksamhet
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 3.9.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  7/2021
  14/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 76/2021

Genom propositionen föreslås en ny lag om statsunderstöd för utveckling av företagsverksamhet. Genom den nya lagen kommer den gällande lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) att upphävas.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Tavoitteena antaa uusi määräaikainen laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, joka korvaisi nykyisen samannimisen lain (9/2014).

Sammandrag

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi kaudelle 2021-2028.

Utgångspunkter

Lain uudistaminen liittyy keskeisesti Euroopan unionin uuden rakennerahastokauden 2021–2027 alkamiseen, joka edellyttää myös kansallisten järjestelmien uudistamista.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut