Arbetsgruppen som bereder genomförandet av sk. arbetsvillkorsdirektivet

TEM117:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Det bereds ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM117:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 9.11.2020 –

Datum för tillsättande 5.11.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Mål och resultat

S.k. arbetsvillkorsdirektivet syftar till att förbättra ställningen i synnerhet för dem som är anställda i mer osäkra anställningsförhållanden genom att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. Bestämmelserna i direktivet gäller bl.a. arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter om anställningsförhållandet till arbetstagaren, provanställning, förbud mot konkurrerande verksamhet samt avtal med varierande arbetstid. Dessutom innehåller direktivet bestämmelser om arbetstagarens rättsskydd.

Sammandrag

Det bereds ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor.

Utgångspunkter

Genomförandet av den 20 juni 2019 godkänt direktiv förutsätter ändringar i arbetslagstiftningen. Tidsfristen för genomförandet går ut den 1 augusti 2022.

Ytterligare uppgifter