Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

TEM117:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Det bereddes ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. RP 60/22, den 21 april 2022, ingår nolltimmarsavtal, RSv 90/2022, den 27 juni 2022, lagarna 744-750/2022 fastställdes den 8 juli 2022, ikraftträdande den 1 augusti 2022.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM117:00/2020

Ärendenummer VN/21883/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.11.2020 – 1.8.2022

Datum för tillsättande 5.11.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och arbetstidslagen samt vissa till dem hörande lagar

Riksdagens svar EV 60/2022

Med denna proposition genomförs EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Samtidigt genomförs lagstiftningsåtgärder gällande avtalen om varierande arbetstid som anknyter till regeringsprogrammet.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonNico Steiner, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Mål och resultat

S.k. arbetsvillkorsdirektivet syftar till att förbättra ställningen i synnerhet för dem som är anställda i mer osäkra anställningsförhållanden genom att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. Bestämmelserna i direktivet gäller bl.a. arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter om anställningsförhållandet till arbetstagaren, provanställning, förbud mot konkurrerande verksamhet samt avtal med varierande arbetstid. Dessutom innehåller direktivet bestämmelser om arbetstagarens rättsskydd.

Sammandrag

Det bereddes ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. RP 60/22, den 21 april 2022, ingår nolltimmarsavtal, RSv 90/2022, den 27 juni 2022, lagarna 744-750/2022 fastställdes den 8 juli 2022, ikraftträdande den 1 augusti 2022.

Utgångspunkter

Genomförandet av den 20 juni 2019 godkänt direktiv förutsätter ändringar i arbetslagstiftningen. Tidsfristen för genomförandet går ut den 1 augusti 2022.

Ytterligare uppgifter