Työsuhdekeksintölautakunta ja korkeakoulujaosto toimikaudelle 2022 - 2024

TEM119:00/2021 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM119:00/2021

Ärendenummer VN/25204/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2022 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 16.12.2021

Typ av organ Nämnd

Kontaktperson
Stiina Löytömäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 107
[email protected]