Statsrådets förordningar om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss och om ikraftträdande av 13 kap. 13 b § i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal

TEM131:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Förordningarna (MLC-konvention) i statsrådet den 3.12.2020, ikraftträdande den 26.12.2020, författningssamling nro 931-932/2020.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM131:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 931/2020
Antagen författning 932/2020

Kontaktperson
Erja Matikainen, Suunnittelija
tel. +358 295 048 939
[email protected]

Sammandrag

Förordningarna (MLC-konvention) i statsrådet den 3.12.2020, ikraftträdande den 26.12.2020, författningssamling nro 931-932/2020.