Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

TEM133:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Ändringarna hänger samman med tryggandet av arbetslösa arbetssökandes rätt till utkomstskydd och arbets- och näringsbyråernas förutsättningar att sköta sina uppgifter under covid-19-pandemin.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM133:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

HE laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 10.11.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  47/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  19.11.2020
 • 4

  Författningen har antagits

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamiseen Covid-19 –pandemian aikana.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonEeva Vartio, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 082
[email protected]

Sammandrag

Ändringarna hänger samman med tryggandet av arbetslösa arbetssökandes rätt till utkomstskydd och arbets- och näringsbyråernas förutsättningar att sköta sina uppgifter under covid-19-pandemin.

Utgångspunkter

Eftersom pandemin drar ut på tiden behöver giltighetstiden för den temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice i vissa avseenden förlängas.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut