Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

TEM154:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Maakaasun velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä uudistetaan. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM154:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  40/2021
  39/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Öljyn ja maakaasun varastointivelvoitteita koskevaa sääntelyä täydennetään laissa. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Anja Liukko, Hallitusneuvos
tel. +358 295 062 078
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on mukauttaa maakaasun varastointivelvoitetta koskeva sääntely maakaasumarkkinoiden kilpailulle avautumiseen ja tehostaa muutoksenhakumenettelyä.

Sammandrag

Maakaasun velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä uudistetaan. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Utgångspunkter

Suomen maakaasumarkkinat ja kaasun maahantuonti avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Velvoitevarastointia koskevaa lakia on tarpeen uudistaa, jotta voidaan varmistaa huoltovarmuustavoitteen toteutuvan edelleen maakaasun osalta. Samoin on tarpeen edistää velvoitteiden tasapuolista ja tehokasta kohdistumista kaikkiin maakaasumarkkinoilla toimiviin.

Mer om ämnet