Reboot Finland leder oss in i den digitala tidsåldern

Reboot Finland är en snöbollseffekt som satts igång av arbets- och näringsministeriet, Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro. Den ger upphov till ett ständigt växande digitalt kunnande som omdanar hela Finland från grunden.

Vilken nytta ger Reboot Finland?

Reboot Finland ger det hundraåriga Finland en omstart och leder landet in i den digitala tidsåldern. Vårt land uppdateras för att stå högt i kurs på exportmarknaden, och konkreta digitala lösningar underlättar vardagen för oss alla, oberoende ålder.

Ett litet barns läkarbesök kan skötas hemifrån och äldre kan bo kvar i sitt eget hem mycket längre än i nuläget. Eller kanske lyckas vi utnyttja öppna data på helt nya sätt och sälja färdiga produkter till resten av världen. Endast fantasin sätter gränser för vilken nytta Reboot Finland kan ge.

Reboot Finland i praktiken

Reboot Finland innebär konkreta handlingar, där vi löser utmaningar i vardagsliv, företagsverksamhet och offentliga tjänster snabbt och med gemensamma krafter och därför mycket effektivare än tidigare. Målet med Reboot Finland är att under 2017 genomföra 100 konkreta, nydanande digitala initiativ, såsom hackathon, idétävlingar eller kampanjer som banar väg för Finlands följande hundra år.

Hackathon är evenemang där proffs från olika delar av programvarubranschen samlas för att tillsammans bolla med idéer och finna lösningar för att undanröja faktorer som fördröjer innovationer inom organisationer. Resultat som fås är bland annat att befintlig teknik kombineras med mer affärs- och marknadskunnande och att det tas fram nya lösningar som kan patenteras.

Hur kan man delta i Reboot Finland?

Företag, städer, kommuner eller vanliga medborgare – berätta för oss om projekt som ger Finland en omstart! Skicka ett meddelande med era kontaktuppgifter till digitalrebootfinland@gmail.com.

Mer information:  www.rebootfinland.fi