Regeringens strategi för företagande ska stärka företagandet i Finland

Målet med regeringens strategi för företagande är att öka företagens förtroende för att det lönar sig att grunda företag i Finland och att sysselsätta människor, utveckla verksamheten och investera i företag. Dessutom syftar strategin till att göra Finland mer attraktivt för utländska arbetstagare och företag. Utkastet till strategi är som bäst på remiss. Utlåtanden kan lämnas fram till den 27 mars 2020 och såväl organisationer som enskilda medborgare är välkomna att yttra sig om strategiutkastet.

Strategin omfattar sju teman och under varje tema föreslås flera praktiska åtgärder för att lösa utmaningarna med företagande. I strategin ingår följande teman:

  1. Förutsägbar och konkurrenskraftig företagsbeskattning
  2. Kompetens och tillgång på kompetent arbetskraft för att stödja företagens tillväxt
  3. Främjande av tillväxtorienterad företagsverksamhet
  4. Smidigare reglering och tjänster för uträttande av ärenden, konsekvensbedömning och konkurrenspolitik
  5. Företagande som drivkraft för regionutvecklingen
  6. Ny chans för företagare samt företagarnas trygghet och ork
  7. Skräddarsydda tjänster för företagare för särskilda behov och situationer

Utarbetandet av strategin baserar sig på regeringsprogrammet.

Utkast till strategi för företagande

Mer information

konsultativ tjänsteman Jaana Lappi