Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekterRegeringen vidtar under regeringsperioden sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. På dessa sidor har vi samlat information om regeringens sysselsättningsåtgärder i olika skeden av regeringsperioden.

Läs mer

Uppföljning av regeringsprogrammet: Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder
Bedömning av sysselsättningseffekterna (på finska)