Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekterRegeringen vidtar under regeringsperioden sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. På 15.2.2022 beslöt regeringen om sysselsättningsåtgärder som ska stärka statsfinanserna med minst 110 miljoner euro. På dessa sidor har vi samlat information om regeringens sysselsättningsåtgärder i olika skeden av regeringsperioden.

Läs mer

Uppföljning av regeringsprogrammet: Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder
Bedömning av sysselsättningseffekterna (på finska)