Regeringens sysselsättningsåtgärder vid budgetförhandlingarna 2020

Vid budgetförhandlingarna hösten 2020 fattade regeringen beslut om åtgärder som syftar till 31 000–33 000 nya sysselsatta när man räknar med de sysselsättningsåtgärder som regeringen redan tidigare vidtagit.

Läs mer:

Statsrådet: Regeringens sysselsättningsåtgärder vid budgetförhandlingarna 2020

* Sysselsättningseffekt utan temporär effekt
** Regeringens riktlinjer 17.12.2020