Regionförvaltningsreformen

 Regionförvaltningsreformen tillsammans med social- och hälsovårdsreformen hör till de största reformerna av förvaltningen och handlingsmodellerna som genomförts i Finland. Ändringen berör arbetet för tusentals människor och tjänsterna för alla medborgare. Regionförvaltningsreformen har som mål att samordna den statliga regionförvaltningen och landskapsförvaltningen samt förenkla organiseringen av den offentliga regionförvaltningen. I samband med de strukturella reformerna reformeras även handlingsmodellerna.

Från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde anvisas till landskapen arbets- och näringstjänster, som sammanförs till tillväxttjänster, samt uppgifter som hänför sig till regionutveckling. De nya landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2020.

Se hur reformen framskrider  alueuudistus.fi/sv

Ytterligare information: outi.ryyppo(at)tem.fi