Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategidokument 2016–2019

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas gemensamma strategidokument godkändes 12.11.2015.

Strategiska tyngdpunkter och gemensamma handlingssätt

Statens regionförvaltning förverkligar för sin del regeringsprogrammets strategiska mål effektivt och genom att förnya handlingssätten. Ett gemensamt mål är att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd som baserar sig på regionernas styrkor.

Tre tyngdpunkter

  1. Människor och samfund: Målet är att öka människornas och samfundens välfärd, hälsa, kompetens och sysselsättning samt att förbättra delaktigheten och säkerheten. 
  2. Företag och näringar: Målet är att främja regionernas och företagens livs- och konkurrenskraft på ett föregripande och hålbart sätt.
  3. Miljön och naturresurserna: Målet är att främja en god miljö och skapa tillväxt genom hållbar användning av naturresurser. 

Handlingssätten för statens regionförvaltning reformeras. I de ändrade handlingssätten betonas smidiga tjänster, tillvaratagande av regionernas styrkor samt interaktiv utveckling.

Ytterligare upplysningar: tarja.reivonen(at)tem.fi