Riktlinjer för att förbättra sysselsättningen för personer över 55 år

Bageriet

Regeringen strävar efter att stärka de offentliga finanserna genom att höja sysselsättningsgraden, och detta förutsätter att äldres deltagande på arbetsmarknaden ökar. Regeringen överlämnade propositionen om lagstiftning för att öka sysselsättningen i fråga om personer som fyllt 55 år till riksdagen den 21 april 2022.

Läs mer