Ryssland

Arbets- och näringsministeriet upprätthåller och utvecklar inom de egna ansvarsområdena direkta relationer till Ryska federationen och myndigheter inom de olika regionerna i frågor som är viktiga för näringslivet. Ministeriet är aktivt i Team Finland-nätverket för Ryssland och följer hur den ryska marknaden och Rysslands lagstiftning utvecklas.

Den viktigaste samarbetsstrukturen på myndighetsnivå som stöder näringslivet är den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar och dess arbetsgrupper. Ministeriet har ansvar för att leda arbetsgrupperna för el och energieffektivitet, investeringar, innovationer, skeppsbyggnad, skogsindustri och olje- och gasbranschen samt nio regionarbetsgrupper. Arbetsgrupperna har som mål att vara en kanal för information och nätverkande och att stödja direkta handelsförbindelser mellan företagen.

Ytterligare upplysningar:

Martta Halonen - martta.halonen(at)tem.fi
Ulla Palander - ulla.palander(at)tem.fi  

Nyheter