Samarbetet som stödjer integration

Lokala möten

Integration går ut på vardaglig växelverkan som sker på lokalnivå, d.v.s. i kommunen. För att en ny kommuninvånare ska integreras förutsätts en öppen atmosfär och goda etniska förhållanden. Därför är det viktigt att stöda möten mellan invandrarna och kommunens övriga invånare samt att påverka attityder för att främja öppenhet i kommunen och i synnerhet beakta till exempel olika bostadsområden, skolor och myndigheter.

Integration kräver samarbete

Internationalisering, stöd för invandrarnas invånarskap i kommunen och en smidig integrationsprocess förutsätter ett långsiktigt och systematiskt samarbete mellan

  • kommunens olika sektorer,
  • arbets- och näringstjänsterna,
  • organisationerna i kommunen,
  • invandrarnas egna samfund och organisationer
  • och kommunens näringsliv.


Det lönar sig att inleda samarbetet redan i planeringsskedet, och det ska inkluderas i kommunens strategier.

Samarbetet erbjuder många typer av stöd för integrationen. Det lönar sig till exempel för kommuner som börjar ta emot flyktingar att utnyttja andra kommuners erfarenheter, arbetet som utförs av organisationer i kommunen, samt NTM-centralernas expertis. Invandrarnas egna samfund och organisationer är också en viktig resurs för integrationsarbetet. Ramarna för samarbetet fastställs i kommunens integrationsprogram.

Läs mer om tväradministrativt samarbete (integration.fi).


Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.