Seminarium om nordiskt perspektiv till bioenergi

Seminariet var en del av Finland's ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och ordnades i Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel den 7 Oktober 2016.


Programmet

10:00-10:10 Öppningsanföranden, Minna Kivimäki, ställföreträdande ständig representant, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen


10:10-10:30 Bioenergins roll i energiunionen, Giulio Volpi, Policy officer, Renewables and CCS policy, DG ENER, Europeiska komissionen


10:30-11:30 Nordiska ländernas anförandena om deras energi- och klimatstrategi 2030 och bioenergis roll i dem

  • Sverige, Sara Emanuelsson, ämnesråd, Miljö- och energidepartementet
  • Danmark, Jane Glindvad Kristensen, kontorchef, Energistyrelsen
  • Norge, Jon Audun Kvalbein, rådgiver, Olje- og energidepartementet
  • Finland, Päivi Janka, regeringsrådet, Arbets- och näringsministeriet

11:30-12:00 Nordic Energy Technology Perspectives* - bioenergins roll, Markus Wråke, VD, Energiforsk och Dr Mattias Bisaillon, specialist inom energi och avfallshantering, Profu, Sverige


12:00-12:30 Paneldebatt, moderator: Markus Wråke, VD, Energiforsk

* Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP 2016) är en nordisk edition om den Internationella energirådets (IEA) global Energy Technology Perspectives 2016 -publikationen (ladda rapporten).