Seminarier

På denna webbplats kan du följa med hur utarbetningen av strategin framskrider. Arbets- och näringsministeriet ordnade seminarier för sakkunniga. Läs mer:

Inledningsseminarium
Basscenarioseminarium
Elmarknadsseminarium
Energieeffektivitetsseminarium

Andra seminarier