SIB-projekt

Upphandling av samhällspåverkan genom SIB har i Finland testats i två projekt som fokuserade på att främja arbetshälsan inom den offentliga sektorn och att snabbt hitta sysselsättning för invandrare. För närvarande pågår två projekt som ska generera arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och förebygga omhändertagande av barn och marginalisering av unga. 

Nya projekt som bereds fokuserar på bland annat att stärka den självständiga funktionsförmågan hos äldre, förebygga typ 2-diabetes samt minska näringsbelastningen från jordbruket och klimatpåverkan från enskilda hushåll. 

Av de nästan 200 aktiva eller planerade impact bond-projekten i hela världen finns nästan hälften i Storbritannien eller USA. Inom Europa pågår 12 impact bond-projekt.

Mer information

Anna Tonteri, ledande expert, tfn +358 29 504 7163, [email protected]