Personer som får internationellt skydd har rätt till social- och hälsovårdstjänster

hälsovårdstjänster. De är även berättigade till FPA:s bosättningsbaserade förmåner så som

  • sjukförsäkringsförmåner,
  • arbetsmarknadsstöd,
  • allmänt bostadsbidrag och
  • barnbidrag

under samma förutsättningar som andra personer som stadigvarande bor i Finland.

Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd

Kommunens hälsovårdare får uppgifter av förläggningens hälsovårdare om hälsoläget för kunderna som fått uppehållstillstånd samt uppgifter om behövda fortsatta åtgärder, ifall kunden gett sitt samtycke till detta.

Kvotflyktingar

För kvotflyktingar görs en inledande hälsokontroll där man utreder personernas hälsotillstånd, screenar för infektionssjukdomar som kan behandlas och som kräver skyddsåtgärder och kontrollerar vaccinationsskyddet. Målet är även att förebygga, identifiera och behandla psykiska problem samt styra dem som behöver sjukhusvård vidare.

 

Läs mer om hälsovårdstjänster (integration.fi).