Sociala företag

De sociala företagens syfte är att skapa arbetstillfällen särskilt för partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa.

Som företag skiljer sig ett socialt företag inte från andra företag.  Det producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst precis som andra företag. Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Företaget betalar alla anställda kollektivavtalsenlig lön och det är alltid registrerat i handelsregistret. 

Skillnaden jämfört med andra företag är att minst 30 procent av de anställda i ett socialt företag består av enbart handikappade eller av både handikappade och långtidsarbetslösa. Därtill ska företaget vara antecknat i registret för sociala företag som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Endast de företag som finns antecknade i detta register får använda benämningen socialt företag och får använda dess emblem i sin affärsverksamhet och marknadsföring.

Lagen om sociala företag (1351/2003) trädde i kraft i början av 2004.