Spetsprojekt

Statsminister Juha Sipiläs regering har genomfört reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, välfärd och hälsa, bioekonomi och ren teknik, digitalisering samt försöksverksamhet och avveckling av normer. Regeringens strategiska mål är förknippade med 26 spetsprojekt

Arbets- och näringsministeriet har ansvar inom de prioriterade områdena sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, bioekonomi och ren teknik samt digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

I tabellerna nedan beskrivs de spetsprojekt som näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström ansvarar för samt projektåtgärderna.

Reformer

För att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet har regeringen genomfört strukturella reformer. En av dessa reformer är landskapsreformen. 
Mer information om genomförandet av hela landskapsreformen

 

Genomförandet av regeringsprogrammet, spetsprojekten