Regeringen Sipiläs projekt

Statsminister Juha Sipiläs regering genomförde reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, välfärd och hälsa, bioekonomi och ren teknik, digitalisering samt försöksverksamhet och avveckling av normer. Regeringens strategiska mål var förknippad med 26 spetsprojekt

Arbets- och näringsministeriet hade ansvar inom de prioriterade områdena sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, bioekonomi och ren teknik samt digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

Vissa av projekten pågår till utgången av 2019.

Reformer

För att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet  regeringen genomförde strukturella reformer. En av dessa reformer var landskapsreformen. 
Mer information om landskapsreformen