Stat en stöder ordnandet av integrationstjänster genom kommunersättningar

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar integrationstjänster. Ersättningarna delas in i kalkylerade ersättningar samt ersättningar som betalas ut på basis av verkliga kostnader. Dessutom har man under de senaste åren även stött förflyttningen till kommunerna med EU-finansierade ersättningar.

Förutsättningen för ersättningarna som betalas ut av staten är att kommunen har ett integrationsprogram som utarbetats i enlighet med integrationslagen samt ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och integrationsfrämjande.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.